Инсталиране на EAccelerator за Apache 2.x ( 2.2.8 ) и FreeBSD 7.0

Написана от: Мартин Петров (amri[at]dhstudio.eu)
Благодарности на: www.DHStudio.eu

1. Инсталиране на eaccelerator
cd /usr/ports/www/eaccelerator && make install clean;

2. Създаване на работна директория на eaccelerator и определяне правата на директорията:

mkdir /tmp/eaccelerator;
chmod 0777 /tmp/eaccelerator;

3. Конфигуриране на php.ini(/usr/local/etc/php.ini):

extension="eaccelerator.so"
eaccelerator.shm_size="16"
eaccelerator.cache_dir="/tmp/eaccelerator"
eaccelerator.enable="1"
eaccelerator.optimizer="1"
eaccelerator.check_mtime="1"
eaccelerator.debug="0"
eaccelerator.filter=""
eaccelerator.shm_max="0"
eaccelerator.shm_ttl="0"
eaccelerator.shm_prune_period="0"
eaccelerator.shm_only="0"
eaccelerator.compress="1"
eaccelerator.compress_level="9"

4. Рестартиране на Apache2:
/usr/local/etc/rc.d/apache22 restart

5. Тестване чрез filename.php със съдържание:
phpinfo();

При извеждане на следния резултат, то eaccelerator е инсталиран, конфигуриран и зареден в Apache 2.x (2.2.8) успешно:

This program makes use of the Zend Scripting Language Engine:
Zend Engine v2.2.0, Copyright (c) 1998-2007 Zend Technologies
with eAccelerator v0.9.5.2, Copyright (c) 2004-2006 eAccelerator, by eAccelerator