Up-to-Date FreeBSD 7.0 чрез cvsup-without-gui и portupgrade

Написана от: Мартин Петров (amri[at]dhstudio.eu)
Благодарности на: www.DHStudio.eu

1. Инсталиране на cvsup-without-gui:
cd /usr/ports/net/cvsup-without-gui && make install clean;

2. Създаване на конфигурационен файл за cvsup (/etc/ports-supfile):

*default host=cvsup.bg.FreeBSD.org
*default base=/usr
*default prefix=/usr
*default release=cvs tag=.
*default delete use-rel-suffix
*default compress
ports-all

3. Синхронизиране на портовете от cvsup.bg.FreeBSD.org с наличните на системата:
cvsup -g -L 2 /etc/ports-supfile

4. Инсталиране на portupgrade:
cd /usr/ports/sysutils/portupgrade && make install clean;

5. Обновяване на базата данни с портове:
cd /usr/ports && make fetchindex && portsdb -u

6. Инсталиране на portaudit(проверява инсталираните пакети за познати дупки в сигурността):
cd /usr/ports/ports-mgmt/portaudit && make install clean;

7. Обновяване на приложенията в системата:
portupgrade -varR

8. Изчистване на ненужните файлове след компилиране на приложенията.
portsclean -D

9. Автонатично обновяване на дървото на портовете чрез crontab:
echo '0 3 * * * /usr/local/bin/cvsup /root/ports-supfile && cd /usr/ports/ && make fetchindex && portsdb -u && /usr/local/sbin/portaudit -F' >> /etc/crontab;