Линукс? Да той е чудесен за работна станция ver. 1.0

Написана от Мартин Петров (AmridikoN)
Благодарности на: www.dhstudio.eu

1. История на Гну/Линукс.
2. Основни умения и изисквания за инсталиране на Гну/Линукс.
3. Защо разглеждаме Fedora Core 4 ?
4. Хардуерни изисквания на Fedora Core 4.
5. Инсталиране на Fedora Core 4.
6. Основните команди за работа с Гну/Линукс.
7. Мрежова настройка на Fedora Core 4.
8. Разглеждане на софтуер за Гну/Линукс:

  8.1 Принадлежности
  8.2 Комуникация
  8.3 Редактори
  8.4 Обучение
  8.5 Емулатори
  8.6 Игри
  8.7 Графика
  8.8 Мултимедия
  8.9 Наука и математика
  8.10 Системни приложения
  8.11 Уеб редактори
9. Начини за увеличаване бързодействието на Вашата система (Fedora)
10. Полезни връзки