Как да пуснем NVIDIA Driver и TVOUT при Debian


Написана от superflay

Благодарности на: www.dhstudio.euТози документ има за цел да хвърли бегъл поглед над това как да инсталирате Nvidia driver на Debian sarge-3.1 stable., с конфигурационен файл за X средата „XF86Config-4“, и как да настройте вашият TVOut.

  1. нека да започнем с дайвъра за Nvidia: има доста начини за инсталиране на драйвърите

 Единият от тях е
 1-во – трябва да се с роот права

 2-ро – след като сме се логнали с роот трябва да определим каква ни е версията на нашия Debian дали тя е : „stable“, „testing“ или „unstable“. Като изпълним следните команди:

 apt-cache policy kernel-image-$(uname -r)
 apt-cache policy nvidia-kernel-source

след това като сме определили каква ние е версията изпълнете :

NVDIST=testing
или
NVDIST=unstable

според вашия случаи.

След това трябва да добавим ето този ред:

deb http://http.us.debian.org/debian $NVDIST main contrib non-free

във /etc/apt/sources.list и да изпъним командата apt-get update.

Сега ще използваме module-assistant, използваме следната команда да инсталираме module-assistant и nvidia-kernel:

apt-get install module-assistant nvidia-kernel-common

след това изпълняваме :
m-a prepare
m-a auto-install nvidia

  Следващия начин е да използваме хранилищието на RANDALL: като добавим в /etc/apt/sources.list следния ред и изпълним следните команди:

deb http://people.debian.org/~rdonald/nvidia modules-unstable/i386/ --това е за sources.list на apt

apt-get update
apt-cache policy nvidia-kernel-$(uname -r)

apt-cache policy nvidia-kernel-$(uname -r) nvidia-glx nvidia-kernel-common

apt-get -t $NVDIST install nvidia-kernel-common nvidia-kernel-$(uname -r)


  Следващия начин е да създадем собствено ядро с nvidia driver:

apt-get -t $NVDIST install nvidia-kernel-source nvidia-kernel-common

cd /usr/src
tar -zxf nvidia-kernel-source.tar.gz


cd /usr/src/linux
make xconfig

 - Graphics Support –> nVidia Riva support (FB_RIVA)

 - Kernel Hacking –> Use 4Kb for kernel stacks instead of 8Kb (4KSTACKS)

 - Processor Type and Features –> Local APIC support on uniprocessors (X86_UP_APIC) (not available if you have an SMP kernel, including hyperthreading)


cd /usr/src/linux
make-kpkg clean
make-kpkg kernel_image modules_image

cd /usr/src
dpkg -i kernel-image-*.deb nvidia-kernel-*.deb

    !!!! Внимание всички тези начини са описани ето тук: http://home.comcast.net/~andrex/Debian-...
         

 Или другия начин да си инсталирате Nvidia Driver e да си спрете X-a, да изтеглите инсталатора на Nvidia от тук http://www.nvidia.com/object/linux_disp... да влезете в директорията в която е инсталаторът и да напишете ето това:

           пример:

           !!!мисля че след като го изтеглите инсталаторът не е с нужните пермишани да се стартира за това напишете първо това

     chmod 7777 NVIDIA-Linux-x86-1.0-8774-pkg1.run

     и след това

     ./NVIDIA-Linux-x86-1.0-8774-pkg1.run

     2. След като сме инсталирали Драивърите NVIDIA трябва да барнем нашия конфигурационен файл XF86Config-4 които се намира в /etc/X11:

ето и промените които трябва да направим: отваряме цонфигурационния фаил с някакъв текстов редактор

!!!!!!!! Внимание: Преди да почните да правите всякакви промени по конфигурационния файл направете BACKUP:

cp /etc/X11/XF86Config-4 /etc/X11/XF86Config-4_backup

пример:

mcedit /etc/X11/XF86Config-4

в секцията "Device" трябва да променим следното:

identifier „nashata video karta“

Driver "nv" на -> "nvidia"

като „nashata video karta“ Driver "nv" трябва да изглеждат така:

пример:

Section "Device"
Identifier "NVIDIA Corporation NV34 [GeForce FX 5200]"
Driver "nvidia"


Supported Hardware

The nv driver supports PCI and AGP video cards based on the following NVIDIA chips:

RIVA 128
   NV3
RIVA TNT
   NV4
RIVA TNT2
   NV5
GeForce 256, QUADRO
   NV10
GeForce2, QUADRO2
   NV11 & NV15
GeForce3, QUADRO DCC
   NV20
nForce, nForce2
   NV1A, NV1F
GeForce4, QUADRO4
   NV17, NV18, NV25, NV28
GeForce FX, QUADRO FX
   NV30, NV31, NV34, NV35, NV36, NV38
   
след като сме готови запазваме промените и рестартираме.
 
3. След като сме готови с инсталирането и конфигурирането на драивъра за NVIDIA можем да продължим с конфигурирането на TVOUT-a:
   в същата секция Section "Device" трябва да добавим следното:

Option "TwinView"
Option "SecondMonitorHorizSync" "30-70"
Option "SecondMonitorVertRefresh" "50-120"
Option "TwinViewOrientation" "Clone"
Option "MetaModes" "1024x768,1024x768;800x600,800x600;640x480,640x480;320x200,NULL"
Option "TVStandard" "PAL-N"
Option "ConnectedMonitor" "CRT,TV"

   като опцията при Option "TVStandard" "PAL-N" може да бъде (NTSC; PAL-G; AUTO и др. стандарти)

пример:

Section "Device"
Identifier "NVIDIA Corporation NV34 [GeForce FX 5200]"
Driver "nvidia"
Option "Twinview" "TRUE"
Option "TwinViewOrientation" "Clone"
Option "SecondMonitorHorizSync" "30-70"
Option "SecondMonitorVertRefresh" "50-120"
Option "MetaModes" "1024x768,1024x768;800x600,800x600;640x480,640x480;320x200,NULL"
Option "TVStandard" "PAL-G"
Option "ConnectedMonitor" "CRT , TV"
EndSectionА ако искате да използвате само телевизор без монитор промените са следните:

Option "ConnectedMonitor" "TV"
Option "TVStandard" "PAL-G"

пример:

Section "Device"
Identifier "NVIDIA Corporation NV34 [GeForce FX 5200]"
Driver "nvidia"
Option "ConnectedMonitor" "TV"
Option "TVStandard" "PAL-G"
EndSection