Ръководство за инсталиране на антивирусен софтуер на Samba

(Samba + Samba-Vscan + Clamd)


Написана от Мартин Петров.

Благодарности на http://www.dhstudio.eu/Изтегляне сорс на Samba от съответното хранилище

apt-get source samba


Разархвириване на съответния файл.

tar zxvf samba_3.0.14a.orig.tar.gz


Изтегляне последната версия за момента на Samba-Vscan 0.3.6 публикувана на: 2005-03-23 12:52

wget http://ovh.dl.sourceforge.net/sourceforge/openantivirus/samba-vscan-0.3.6.tar.bz2


Разархвириване на съответния файл.

tar xvjf samba-vscan-0.3.6.tar.bz2


Инсталиране на dpkg-dev (Package building tools for Debian)

apt-get install dpkg-dev


Изтегля и инсталира пакетите, необходими за компилирането на пакет от сорс

apt-get build-dep samba


Конфигуриране на Samba

cd samba-3.0.14a/

debian/rules configure-stamp

cd source

make proto

sed -i s/14a/14/ include/version.hКонфигуриране и компилиране сорс на samba-vscan

cd ../../samba-vscan-0.3.6/

./configure --with-samba-source=../samba-3.0.14a/source/

make

make install


Копиране примерен конфигурационен файл на vscan-clamav с поддръжка в /etc/samba/

cp clamav/vscan-clamav.conf /etc/samba/


Инсталиране на Samba и Clamav

apt-get install clamav-daemon clamav-freshclam samba


Редактиране конфигурационен файл на Samba: /etc/samba/smb.conf

[vscan]

comment = Samba Vscan Test Dir

path = /tmp

vfs object = vscan-clamav

vscan-clamav: config-file = /etc/samba/vscan-clamav.conf

writeable = yes

browseable = yes

guest ok = yes


Редактиране конфигурационен файл на Samba-Vscan с поддръжка на Clamav: /etc/samba/vscan-clamav.conf

clamd socket name = /var/run/clamd

clamd socket name = /var/run/clamav/clamd.ctl

infected file action = quarantine


Зареждане нови настройки на Samba

/etc/init.d/samba restart


Възможност за тестване чрез файл със злонамерен тестов код: http://www.eicar.org/anti_virus_test_file.htm

wget http://www.eicar.org/download/eicar.com